דגשים כלליים לשליחת הודעות SMS:

 1. יש להקפיד על מספר התווים המותר לשליחת הודעה אחת - 70.

 2. יש להקפיד על שם שולח באותיות באנגלית בלבד, ולא לעלות על יותר מ-11 תווים.

 3. יש להעתיק את המשתנים הדינאמיים בידיוק כמו שהם.

 4. לא ניתן להגיב בחזרה להודעות SMS.

 5. על מנת לבדוק הודעת SMS לפני שליחה מומלץ להזין משלוח פיקטיבי עם מספר הטלפון של אחד מחברי בית העסק, לבנות תבנית להודעה, לשמור ולשלוח אותה רק אל אותו המשלוח, ולאחר מכן לבטל אותו.


הודעות מסלול

דגשים לשליחת הודעות מסלול:

 1. יש להפעיל את הודעות המסלול דרך מסך סידור המסלול לשליח (ראו סרטון "בניית מסלול לשליח").

 2. בכדי לקבוע את חלון הזמנים שישלח בהודעות יש להיכנס לסידור המסלול לשליח, ללחוץ על שליחת סמסים ולאחר מכן על חלונות זמן למסלול.


הודעות דרך מסך משלוח

דגשים לשליחת הודעות דרך מסך משלוח:

 1. תבנית זו הינה תבנית כללית אשר ניתן לשלוח באופן ישיר למשלוח בודד.

 2. על מנת להפעיל את סוג הודעות זה, יש להיכנס באופן נקודתי למשלוח, וללחוץ על שליחת סמס.


הודעות איסוף

דגשים לשליחת הודעות איסוף:

 1. יש להגדיר מראש לכל לקוח עסקי אילו הודעות SMS מבין הודעות האיסוף והמסירה יש להפעיל!

 2. שתי סוגי ההודעות ישלחו באופן אוט' ברגע שהשליח יסמן באפליקציה "הושלם" על משימת איסוף!

 3. שליחה למוצא בעת איסוף- במידה ונרצה לידע את הלקוח העסקי שלנו שהמשלוח מטעמו נאסף.

 4. שליחה ליעד בעת איסוף- הודעה ללקוח הקצה שהמשלוח נאסף ויגיע אליו בזמן הקרוב.


הודעות מסירה

דגשים לשליחת הודעות מסירה:

 1. יש להגדיר מראש לכל לקוח עסקי אילו הודעות SMS מבין הודעות האיסוף והמסירה יש להפעיל!

 2. שתי סוגי ההודעות ישלחו באופן אוט' ברגע שהשליח יסמן באפליקציה "הושלם" על משימת מסירה!

 3. שליחה למוצא בעת מסירה- במידה ונרצה לידע את הלקוח העסקי שלנו שהמשלוח מטעמו הגיע ליעד.

 4. שליחה ליעד בעת מסירה- וידוא מסירה ללקוח הקצה שהמשלוח אכן הגיע אליו.


הודעות השמת שליח

דגשים לשליחת הודעות השמת שליח:

הודעות אלו ישלחו במקרים הבאים בהתאם לבחירה:

 1. שליחה ליעד- במצב ובו אנו מעוניינים ליידע את הלקוח שהמשלוח שלו נאסף או שהוקצה לו משלוח והוא עתיד להגיע אליו בימים הקרובים.

 2. שליחה לנהג- במצב ובו אנו מעוניינים ליידע את השליח שהוקצו לו משלוחים.


הודעת יצירת משלוח

דגשים לשליחת הודעת יצירת משלוח:

 1. הסמס נשלח באופן אוטומטי ללקוח ברגע שהמשלוח נוצר במערכת.

 2. אין הבחנה בין משלוח שמוזן באופן ידני, לבין משלוח שעולה דרך קובץ אקסל או שעובר באופן אוטומטי מאתר המכירות.


יש לכם שאלות נוספות?

מוזמנים ליצור איתנו קשר בכתובת המייל support@lionwheel.com

האם מצאת את התשובה שלך?